ico-avastproduct ico-downloaddoc ico-employee-over ico-employee ico-end-over ico-end ico-faqs ico-life-over ico-life ico-opencall-employees ico-opencall-end ico-opencall-life ico-opencall-trust ico-opencall ico-pastresults ico-reports ico-trust-over ico-trust arrows-down1 arrows-down2 arrows-up1 arrows-up2 icon_hospital icon_participants

Spolu až do konce

Každý člověk by měl mít k dispozici informace o svých možnostech a na konci života se svobodně rozhodnout, kde a jak chce zemřít.

O co nám jde?

Usilujeme o to, aby paliativní péče byla dostupná všem a stala se samozřejmou součástí života. Abychom toho dosáhli, pomohli jsme finanční soběstačnosti vybraných českých hospiců pomocí fundraisingové akademie a podpořili nové přístupy a nápady v organizacích a zařízeních, kde lidé tráví konec svého života. Financovali jsme nově vzniklé týmy paliativní medicíny v českých nemocnicích a podpořili rozvoj předmětu paliativní medicíny na vybraných univerzitách.Jaká je naše cesta?


Hospice

Jsou pro část veřejnosti stále neznámým pojmem. Věříme, že by tato komplexní a profesionální služba měla být dostupná a otevřená co největšímu množství pacientů v České republice. Proto jsme podpořili dlouhodobý rozvoj fundraisingu ve třetině hospiců u nás, jejich kapacity, vzdělávání jejich týmů a vzájemnou spolupráci. Smysl vidíme v tom, aby si hospicové týmy dokázaly zajistit trvalou podporu, vytvořily tak dlouhodobější předpoklady pro udržitelné fungování a mohly se díky tomu více soustředit na své základní poslání a pomoc pacientům.


Změna Systému

Ve spolupráci s respektovanými odborníky, kterým důvěřujeme, jsme financovali pilotní advokační projekt, za nímž stojí klíčové zastřešující paliativní organizace, Ministerstvo zdravotnictví ČR a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Díky této součinnosti se česká vláda rozhodla zajistit další financování službám v oblasti paliativní péče, jejichž poskytování bylo zahájeno s naší podporou.

„Většina pacientů si přeje prožít závěr života v domácím prostředí, společně se svými blízkými. Pilotní projekt mobilní specializované paliativní péče měl za úkol ověřit model, ve kterém je umírajícímu pacientovi a jeho rodině trvale k dispozici tým lékařů, sester a dalších odborníků. Díky podpoře nadačního fondu bylo možné v průběhu tohoto projektu nasbírat cenná data, díky nimž se vize, že se kvalitní domácí paliativní péče stane standardní součástí systému péče hrazené ze zdravotního pojištění, stává realitou.”

Ondřej Sláma, Česká společnost paliativní medicíny


Inovace

V mnoha částech naší země neexistuje kromě nemocnic jiná varianta péče o umírajícího a jeho rodinu. Proto jsme se rozhodli hledat a podporovat inovátory, nové přístupy a nápady v organizacích, kde lidé často tráví konec svého života, jako jsou například domovy pro seniory nebo léčebny dlouhodobě nemocných.


Nemocnice

70 % lidí v této zemi umírá v nemocnicích bez možnosti komplexní paliativní, sociální a duchovní péče, často bez přítomnosti svých blízkých. Tento fakt chceme změnit, a tak jsme nemocnice přizvali ke spolupráci. Ve 25 nemocnicích nyní díky odvážným zdravotníkům i vedení byly vytvořeny multidisciplinární paliativní týmy, které budou oporou ostatním oddělením a kolegům a především umírajícím pacientům a jejich rodinám. Jejich rozvoj nadále podporujeme.

„Nemocnice jsou v péči o umírající klíčovým hráčem. Program nadačního fondu představuje bez přílišné nadsázky historický milník, díky kterému si řada českých nemocnic poprvé nahlas připustila, že i umírání patří k životu a že chtějí se svými pacienty být opravdu až do konce. Odezva od zdravotnických zařízení je přitom velmi pozitivní, takže program má již teď velkou zásluhu v pojmenování tohoto problému a nastartování procesů jeho řešení.”

Martin Loučka, Centrum paliativní péče


Školy

Budoucí lékaři, sestry, další zdravotníci, sociální pracovníci, pečovatelé, duchovní, ti všichni budou ve své profesi nejen léčit a uzdravovat, ale i doprovázet umírající pacienty. V podpoře jejich vzdělávání vidíme naději, že se profesionální paliativní péče stane pevnou a přirozenou součástí jejich poslání.


Stipendia

Jednou z nejzásadnějších potřeb se během našeho programu ukázala poptávka po vzdělávání, mentoringu a leadershipu. Paliativní oblast potřebuje sebevědomé profesionály, kteří mají zkušenosti a dostatečné zázemí, aby mohli pomáhat rozvíjet paliativní dovednosti jiným, konzultovat rozvoj paliativní péče a měli i dostatek prostoru pro svůj vlastní rozvoj a psychohygienu. Ti, kteří se paliativní péči dnes věnují, to často dělají bez vnější podpory, na úkor svého osobního času a někdy i financí. Mnohým z nich tak reálně hrozí i syndrom vyhoření. Prostřednictvím stipendií je chceme podpořit. Proto jsme vytvořili dvouletý stipendijní program Avast Foundation Palliative Care Scholarship.


OTEVŘENÁ VÝZVA 2020

POSLEDNÍ UZÁVĚRKA 25. 10. 2020

O příští výzvě budeme informovat zde a na našem Facebook profilu.

Výsledky programů

Níže si vyberte ročník, jehož výsledky si chcete stáhnout.

Chcete se dozvědět více o dalších programech?

Spolu
se zaměstnanci

Zaměstnanci firmy Avast, jejíž kanceláře se nacházejí po celém světě, mají možnost navrhnout k podpoře projekt, kterému věří.

CHCI VĚDĚT VÍC

Spolu
do života

Usilujeme o to, aby rodina, do které se narodí dítě se zdravotním znevýhodněním, mohla co nejdříve žít běžný rodinný život a získat přístup ke všem potřebným informacím.

CHCI VĚDĚT VÍC

Spolu
s důvěrou

Firma Avast Software vznikla před více než 25 lety a za mnoho vděčí své rodné zemi - České republice.

CHCI VĚDĚT VÍC