ico-avastproduct ico-downloaddoc ico-employee-over ico-employee ico-end-over ico-end ico-faqs ico-life-over ico-life ico-opencall-employees ico-opencall-end ico-opencall-life ico-opencall-trust ico-opencall ico-pastresults ico-reports ico-trust-over ico-trust arrows-down1 arrows-down2 arrows-up1 arrows-up2 icon_hospital icon_participants

Spolu až do konce

Uvědomujeme si, že nevytváříme nic nového, pouze se vracíme k našim kořenům, kdy smrt byla přirozenou součástí koloběhu života a intimně prožívána v kruhu blízkých.

Bližší informace ke konferenci Spolu až do konce
o paliativní péči v nemocnicích naleznete ZDE.

O co nám jde?

Respektujeme vývoj společnosti a jde nám o to, aby měl člověk k dispozici kvalitní informace a mohl se na konci svého života svobodně rozhodnout, kde a jak chce zemřít, jaký způsob péče zvolí a koho chce mít nablízku. Proto již tři roky podporujeme práci profesionálů v oblasti péče o umírající. Budoucnost vidíme v tom, aby paliativní péče byla dostupná a otevřená co největšímu množství pacientů a stala se samozřejmou součástí každé komunity v České republice a života nás všech.Jaká je naše cesta?


Hospice

Jsou pro část veřejnosti stále neznámým pojmem a my věříme, že by tato komplexní a profesionální služba měla být dostupná a otevřená co největšímu množství pacientů v ČR. Proto jsme podpořili dlouhodobý rozvoj fundraisingu ve třetině hospiců v ČR, jeho kapacity, vzdělávání, sdílení. Smysl vidíme v tom, aby si hospicové týmy dokázaly získávat trvalou podporu komunity, vytvořily tak dlouhodobější pocit existenční jistoty a mohly se díky tomu více soustředit na základní poslání a pomoc pacientům.


Změna Systému

Ve spolupráci s respektovanými odborníky, kterým důvěřujeme, jsme financovali pilotní advokační projekt, za kterým stojí klíčové zastřešující paliativní organizace, Ministerstvo zdravotnictví ČR a Všeobecná zdravotní pojišťovna a věříme, že díky tomu budeme mít všichni v budoucnu možnost hradit službu domácí paliativní péče z vlastního pojištění jako jakoukoliv jinou péči.

“Většina pacientů si přeje prožít závěr života v domácím prostředí, společně se svými blízkými. Pilotní projekt mobilní specializované paliativní péče má za úkol ověřit model, ve kterém je umírajícímu pacientovi a jeho rodině trvale k dispozici tým lékařů, sester a dalších odborníků. Díky podpoře nadačního fondu bylo možné v průběhu tohoto projektu nasbírat cenná data, díky kterým existuje reálná šance, že se kvalitní domácí paliativní péče stane standardní součástí systému péče hrazené ze zdravotního pojištění.”

Ondřej Sláma, Česká společnost paliativní medicíny


Inovace

V naší zemi jsou stále některé oblasti, kde kromě nemocnic neexistuje jiná varianta péče o umírajícího a jeho rodinu. Proto jsme se rozhodli hledat a podporovat inovátory, nové přístupy a nápady např. v organizacích, kde lidé často tráví konec svého života jako např. domovy pro seniory nebo léčebny dlouhodobě nemocných.


Nemocnice

70% lidí v této zemi umírá v nemocnicích. Bez možnosti komplexní paliativní, sociální a duchovní péče. Často bez přítomnosti svých blízkých. Tento fakt chceme změnit, a tak jsme nemocnice přizvali k partnerství. V 18 nemocnicích tak nyní díky odvážným zdravotníkům a vedení nemocnic vznikají multidisciplinární paliativní týmy, které budou oporou ostatním oddělením a kolegům a především umírajícím pacientům a jejich rodinám. Kteří tak mohou být i v nemocničním prostředí spolu až do konce.

Více o nemocniční části programu se dozvíte zde.

“Nemocnice jsou v péči o umírající klíčovým hráčem. Program nadačního fondu představuje bez přílišné nadsázky historický milník, díky kterému si řada českých nemocnic poprvé nahlas připustila, že i umírání patří k životu a že chtějí se svými pacienty být opravdu až do konce. Odezva od zdravotnických zařízení je přitom velmi pozitivní, takže program má již teď velkou zásluhu v pojmenování tohoto problému a nastartování procesů jeho řešení.”

Martin Loučka, Centrum paliativní péče


Školy

Ve školách studují budoucí lékaři, sestry, další zdravotníci, sociální pracovníci, pečovatelé, duchovní. Ti všichni budou ve své profesi nejen léčit a uzdravovat, ale i doprovázet umírající pacienty. V podpoře jejich vzdělávání vidíme naději, že se profesionální paliativní péče stane pevnou a přirozenou součástí jejich poslání.


Stipendia

Jednou z nejzásadnejších potřeb se během našeho programu ukázala poptávka po vzdělávání, mentoringu a leadershipu. Paliativní oblast zkušené a sebevědomé profesionály plné síly potřebuje. Takové, kteří mají zkušenosti, zralost i kapacitu, aby mohli pomáhat rozvíjet paliativní dovednosti jiným, konzultovat rozvoj paliativní péče a měli i dostatek prostoru pro svůj vlastní seberozvoj a psychohygienu. Ti, kteří se paliativní péči dnes věnují, tak často dělají bez vnější podpory, na úkor svého osobního času a někdy i financí a mnohým z nich tak reálně hrozí i syndrom vyhoření. Prostřednictvím stipendií je chceme podpořit. Smyslem stipendijního programu je i posílit sebevědomí a prestiž celé paliativní profese.


Otevřená výzva

Text výzvy 5. ročníku programu ke stažení zde.

AKTUÁLNÍ UZÁVĚRKA: 22. 10. 2018

4. ročník programu
Avast stipendium pro paliativní péči

V programu se každým rokem věnujeme novému tématu podpory. Naší zásadou je, aby reagovalo na reálné potřeby a dodržovalo kontinuitu s předchozími ročníky a vývojem a zráním paliativní péče v České republice.

Paliativní oblast potřebuje zkušené a sebevědomé profesionály plné síly.
Stipendium Avastu je určené každému, kdo se ve své práci podílí na péči o umírající pacienty a má vliv na rozvoj paliativní péče ve svém okolí. Paliativním leaderem může být každý, kdo se rozhodne na sobě pracovat a uvědomí si, že může něco pozitivně změnit. A my mu to chceme umožnit. Smyslem stipendijního programu je i posílit sebevědomí a prestiž paliativních a pečujících profesí jako takových.

Výsledky programů

Níže si vyberte ročník, jehož výsledky si chcete stáhnout.

Chcete se dozvědět více o dalších programech?

Spolu
se zaměstnanci

Více než 1000 zaměstanců firmy Avast Software, jejíž kanceláře se nacházejí po celém světě, mají možnost navrhnout k podpoře projekt, kterému věří.

CHCI VĚDĚT VÍC

Spolu
do života

Usilujeme o to, aby rodina, do které se narodí dítě se zdravotním znevýhodněním, mohla co nejdříve žít běžný rodinný život a získat přístup ke všem potřebným informacím.

CHCI VĚDĚT VÍC

Spolu
s důvěrou

Firma Avast Software vznikla před více než 25 lety a za mnoho vděčí své rodné zemi - České republice. A tady také stále hledá projekty, které jsou jejímu srdci blízké.

CHCI VĚDĚT VÍC