ico-avastproduct ico-downloaddoc ico-employee-over ico-employee ico-end-over ico-end ico-faqs ico-life-over ico-life ico-opencall-employees ico-opencall-end ico-opencall-life ico-opencall-trust ico-opencall ico-pastresults ico-reports ico-trust-over ico-trust arrows-down1 arrows-down2 arrows-up1 arrows-up2 icon_hospital icon_participants

Historicky první ročník ocenění pro významné osobnosti
za odvahu, osobitý přístup a inovativní řešení.

Ocenění v prvním ročníku udělila správní rada Nadačního fondu Avast významným osobnostem a odborníkům za poctivý a dlouhodobě stabilní přístup k rozvoji paliativní péče v České republice.

Tuto oblast dlouhodobě sledujeme prostřednictvím systematické práce v našem programu Spolu až do konce. Smyslem ceny je také posílit prestiž paliativní péče a vyjádřit úctu lidem, kteří se jí v této zemi poctivě, oddaně a každodenně věnují.Proč letošní ročník věnujeme právě významným
osobnostem z oblasti paliativní péče?

“Téma paliativní péče je pro nás vlajkovou lodí pomoci téměř od počátku existence našeho nadačního fondu. Uvědomujeme si, že nevytváříme nic nového, pouze se vracíme k našim kořenům, kdy smrt byla přirozenou součástí koloběhu života a intimně prožívána v kruhu blízkých. Respektujeme vývoj společnosti a jde nám o to, aby měl člověk k dispozici kvalitní informace a mohl se na konci svého života svobodně rozhodnout, kde a jak chce zemřít, jaký způsob péče zvolí a koho chce mít nablízku. Proto již několik let podporujeme práci profesionálů v oblasti péče o umírající prostřednictvím našeho klíčového stategického programu Spolu až do konce. Díky němu podporujeme finanční soběstačnost hospiců, výzkum, vzdělávání a rozvoj paliativní péče v nemocnicích v celé ČR. V letošním jsme poprvé vyhlásili stipendia pro paliativní leadery a zkušené experty.”

Jarmila Baudišová, předsedkyně správní rady

Laureáti 2017

První dva laureáti, Petr Lokaj a Ondřej Sláma, byli vyhlášeni během slavnostního večera, který se odehrál v intimní atmosféře za účasti jejich rodin, pacientů a kolegů.Ondřej Sláma je renomovaný onkolog v Masarykově onkologickém ústavu v Brně a jeden z průkopníků paliativní medicíny u nás. Svojí dlouhodobou poctivou prací si získal respekt odborné veřejnost a zásadně přispěl ke změně systému péče o umírající v České republice. Je předsedou České společnosti paliativní medicíny, zakladatelem jedné z prvních ambulancí pro terminálně nemocné pacienty, iniciátorem výuky paliativní medicíny na lékařských fakultách a osobně přispěl k tomu, že lidé více než kdy dřív dokáží vyslovit přání, jak chtějí zemřít. Především je jedním z těch, kteří pomáhají vrátit důležitý význam období konce života do české společnosti a českého zdravotnictví.

Více o Ondřejovi Slámovi

Mission


Petr Lokaj pracuje jako pediatr a onkolog v Dětské nemocnici v Brně. Je jedním z průkopníků dětské paliativní péče v České republice a lékařem, který se jí ve své každodenní praxi věnoval v době, kdy byla pro ostatní tabu. Díky svému lidskému a empatickému přístupu a bez podpory profesionální paliativní sítě pomohl mnoha rodinám, jejichž onkologicky nemocné děti tak mohly zemřít v domácím prostředí. Petr Lokaj je známý svým přístupem, pro který nemusí existovat patřičné „kolonky“, ale který je vždy v zájmu jeho malých pacientů a jejich rodičů. Mimo jiné také jako lékař pomáhal konzultovat začátky jednoho z prvních dětských hospiců Ondrášek v Ostravě nebo úzce spolupracuje s Nadačním fondem Krtek.

Více o Petrovi Lokajovi

Mission

Tisková zpráva

Nadační fond Avast u příležitosti světového svátku dárcovství udělil ceny Avast Foundation Awards a Avast pro své zaměstnance spouští darovací výzvu. Více informací naleznete v tiskové zprávě.Stáhnout