ico-avastproduct ico-downloaddoc ico-employee-over ico-employee ico-end-over ico-end ico-faqs ico-life-over ico-life ico-opencall-employees ico-opencall-end ico-opencall-life ico-opencall-trust ico-opencall ico-pastresults ico-reports ico-trust-over ico-trust arrows-down1 arrows-down2 arrows-up1 arrows-up2 icon_hospital icon_participants

Nadační fond Avast slaví desáté výročí

Každý rok podporujeme stovky projektů, které ovlivňují životy tisíce lidí. Každý den čerpáme z desítek dlouhodobých partnerství s výjimečnými lidmi i organizacemi.
Bez nich, bez vás, bychom nikdy nedosáhli všeho toho, co se nám podařilo.

Dovolte nám provést vás malým výběrem mimořádných momentů historie Nadačního fondu Avast a představit vám, kam zamíříme v budoucnosti.

Náš příběh

Naše kořeny jsou přirozeně spjaty s počátky Avastu před více než třiceti lety. Dva odvážní muži tehdy chtěli zajistit, aby svoboda a bezpečí byly v digitálním světě dostupné každému.

ROK 1988

Vznik prvního antiviru

Pavel Baudiš se setkal se vzorkem viru Vienna a zaujal ho natolik, že napsal program na jeho odstranění. Když ho ukázal svému kolegovi Eduardu Kučerovi, založili spolu družstvo, pod jehož hlavičkou začali program distribuovat jako první avast! antivirus.

ROK 2001

Uvedení bezplatného softwaru

V roce 2001 představila firma zcela novou strategii, která podnítila zásadní růst. Jejím základem je myšlenka, že zabezpečení počítače a ochrana před online hrozbami by neměly být privilegiem dostupným pouze pro někoho. Na trh přichází bezplatný antivirový software (pouze pro nekomerční použití).

ROK 2010

Nadační fond Avast

Baudiš a Kučera iniciovali vznik Nadačního fondu Avast, jehož vedení svěřili svým manželkám Jarmile a Miladě. Jádrem všech aktivit Nadačního fondu Avast vždy bylo podporovat svobodu volby a pozitivně ovlivňovat kvalitu života lidí. Tento koncept potvrzuje i motto: Každý má mít možnost svobodně se rozhodovat o svém životě.

Jak to všechno začalo?

Podívejte se, jak se zakladatelé Avastu Pavel Baudiš a Eduard Kučera společně se svými manželkami Jarmilou a Miladou ohlížejí a sdílí své zásadní vzpomínky a hodnoty, které jsou pro ně důležité.

ROK 2013

Podpora systémové změny

Aktivity nadačního fondu se postupně formují do podoby strategických programů. Zaměřují se na péči o lidi na konci života a podporu rodin dětí se zdravotním znevýhodněním. Klíčovými hodnotami jsou stále kvalita lidského života, soběstačnost a právo každého člověka svobodně se rozhodovat o svém životě.

ROK 2016

Nadační fond spolu se zaměstnanci Avastu překračuje hranice

Jak Avast roste, rozvíjí se i Nadační fond Avast. Mnoho zaměstnanců firmy se aktivně zapojuje do života ve své komunitě a podporuje důležitá témata po celém světě. Prostřednictvím globální komunity zaměstnanců se nadační fond dostává k zajímavým projektům přímo v zemích, kde má firma pobočky.

ROK 2017

Vzdělávání pro 21. století

Velkým mezníkem roku 2017 byl vznik nového programu zaměřeného na podporu rozvoje vzdělávacího systému a moderního vzdělávání jako nejdůležitějšího faktoru pro to, aby děti uspěly i ve světě zítřka.

Opravdová změna k lepšímu

Poslechněte si některé z partnerů nadačního fondu, kteří mluví o tom, jak Nadační fond Avast pomohl rozvoji oblastí, v nichž působí, a čeho si cení na vzájemné spolupráci.

ROK 2020

Čelíme dopadům COVID-19 společně

Prostřednictvím svého nadačního fondu Avast věnoval 25 milionů dolarů na iniciativy v oblasti inovací a výzkumu nemoci COVID-19 a také na rozvoj projektů zaměřených na zmírnění negativních sociálních a ekonomických dopadů pandemie.

Naše budoucnost

Vždy můžeme udělat víc. Pandemie proměňuje náš svět, stále více lidí se vyrovnává s omezeními a přesouvá své pracovní i volnočasové aktivity do online prostředí. Avast usiluje o to, aby byl online svět bezpečnějším místem pro všechny, ať jsou kdekoli. Věříme, že nová Nadace Avast je klíčem pro dosažení tohoto cíle.

video

Sledujte generálního ředitele Avastu Ondřeje Vlčka a spoluzakladatele Avastu Pavla Baudiše, kteří hovoří o tom, čeho se za uplynulou dekádu podařilo dosáhnout, a představují svojí vizi budoucnosti.

ROK 2021

2021 a dále

Začátkem roku 2021 uvedeme náš nový program zaměřující se na sociální dopad, který rozšíří záběr Nadace Avast tak, aby mohla působit mezinárodně a měla větší pozitivní vliv. Nová Nadace Avast bude podporovat zcela nový okruh programů, které jsou v souladu s posláním Avastu chránit životy lidí v digitálním světě. Zaměří se na to, aby byla nová generace digitálních občanů v online prostředí chráněná, bylo zachováno její soukromí a uměla zvládnout rizika, kterým může na internetu čelit. Vidíme příležitost v možnosti uvést do pohybu pozitivní změny a posilovat online bezpečí, sebevědomí a svobodu všech digitálních občanů.

Odkaz i projekty Nadačního fondu Avast v České republice budou i nadále pokračovat prostřednictvím nadačního fondu Abakus, nadačního fondu zakladatelů Avastu. Nadační fond Abakus naváže na úspěšnou dekádu působení Nadačního fondu Avast a bude pokračovat v podpoře témat jako péče o lidi na konci života, pomoc rodičům dětí s postižením nebo rozvoj systému vzdělávání. Avast bude přispívat na provoz Nadačního fondu Abakus.

Představujeme nové mise

O nadačním fondu Abakus

Misí nadačního fondu Abakus je vytvářet podmínky pro vznik nápadů a nástrojů, které budou pomáhat řešit společenské problémy dneška, a přispívat tak k pozitivní změně v české společnosti.

Zjistěte více

O nové Nadaci Avast

Posláním Nadace Avast je chránit digitální životy a svobodu lidí online vytvářením příležitostí pro pozitivní změny přímo i prostřednictvím spolupráce s partnerskými organizacemi po celém světě.

Zjistěte více o Avastu