ico-avastproduct ico-downloaddoc ico-employee-over ico-employee ico-end-over ico-end ico-faqs ico-life-over ico-life ico-opencall-employees ico-opencall-end ico-opencall-life ico-opencall-trust ico-opencall ico-pastresults ico-reports ico-trust-over ico-trust arrows-down1 arrows-down2 arrows-up1 arrows-up2 icon_hospital icon_participants

Učíme se spolu

Kvalitní a moderní vzdělání považujeme za základ pro to, aby mohla nová generace uspět v měnícím se světě.

O co nám jde?


Vyhledáváme kvalitní existující projekty, abychom mohli podpořit jejich realizaci a rozvoj. Chceme dosáhnout hmatatelných výsledků a prosazovat změny ve spolupráci s dalšími průkopníky. Podporujeme také záměr Avastu rozvíjet novou generaci odborníků na kyberbezpečnost a přispět k tomu, že každý bude v online prostředí v bezpečí.

V roce 2018 jsme udělovali ocenění Avast Foundation Awards v oblasti vzdělávání.

Nadační fond Eduzměna

Věříme, že společně se dá zvládnout všechno lépe a oblast vzdělávání není žádnou výjimkou. Nový Nadační fond Eduzměna, jehož jsme spoluzakladateli, je toho důkazem.

Spojili jsme síly se třemi mimořádnými nadacemi – Nadací České spořitelny, Nadací Karla Janečka a Nadací Open Society Fund a vytvořili nezávislý společný Nadační fond Eduzměna, který má ambici fungovat jako platforma zástupců soukromého, neziskového i státního sektoru a podporovat systémové změny ve vzdělávání.

O co usilujeme?

Naším cílem je společnými silami, svým jménem, know-how a financemi podpořit systémové změny ve vzdělávání dětí v České republice. Chceme se zasadit o to, aby se do popředí dostaly dlouhodobé a udržitelné přístupy, které budou mít prokazatelný dopad na to, že děti začnou do školy chodit raději, a v neposlední řadě povedou ke komplexní společenské proměně.

Jak toho chceme dosáhnout?

Prostředkem je podpora klíčových organizací a projektů zaměřených na rozvoj vzdělávání skrze různé cílové skupiny i zvyšování povědomí o klíčové roli vzdělávání obecně. Jako první prioritu jsme si vybrali vytvoření pilotního modelu regionální podpory vzdělávání, který povede k rozvoji všech škol na malém vymezeném území, a následně ho bude možné upravovat a použít v širším rozsahu.


Chcete se stát donorem, partnerem nebo vás jen zajímá, jak si vedeme? Sledujte web www.eduzmena.cz.

Chcete se dozvědět více o dalších programech?

Spolu
se zaměstnanci

Zaměstnanci firmy Avast, jejíž kanceláře se nacházejí po celém světě, mají možnost navrhnout k podpoře projekt, kterému věří.

CHCI VĚDĚT VÍC

Spolu
až do konce

Věříme, že člověk na konci života má mít možnost rozhodnout, jak s ním bude nakládáno. Systémovými změnami měníme přístup společnosti k umírání jako takovému.

CHCI VĚDĚT VÍC

Spolu
s důvěrou

Firma Avast Software vznikla před více než 25 lety a za mnoho vděčí své rodné zemi - České republice.

CHCI VĚDĚT VÍC