ico-avastproduct ico-downloaddoc ico-employee-over ico-employee ico-end-over ico-end ico-faqs ico-life-over ico-life ico-opencall-employees ico-opencall-end ico-opencall-life ico-opencall-trust ico-opencall ico-pastresults ico-reports ico-trust-over ico-trust arrows-down1 arrows-down2 arrows-up1 arrows-up2 icon_hospital icon_participants

Spolu se zaměstnanci

V Avastu pracují lidé, kteří se zajímají o svět kolem sebe

Co můžou zaměstnanci společnosti Avast díky svojí práci reálně udělat pro komunitu, kde žijí a pracují? Získat grant ze svého nadačního fondu pro neziskovku, které věří a ve které se sami zapojují. My tak máme možnost poznat nejrůznější organizace a vytvořit tak významná partnerství.

Fond zaměřený na rozvoj společenské odpovědnosti firmy Avast


Michal

Senior Software Developer

Wikimedia

“Dokážeme si vůbec představit, co by byl internet bez Wikipedie, kde by byla Wikipedie bez svých dobrovolníků? Po 15 letech její existence přicházejí nové podněty a potřeba zpřístupnění a provázání otevřených dat v podobě, aby jim rozuměly i chytré stroje, které je zprostředkují lidem v mnoha životních situacích. Proto jsem rád, že mohu být znovu u toho v době, kdy je potřeba budovat a aktivizovat tentokrát technologickou komunitu.”


Wikimedia Česká republika si dala za cíl podporovat a rozvíjet českou Wikipedii, největší encyklopedii v dějinách. Ta neobsahuje reklamy a píšou ji dobrovolníci bez nároku na honorář. Přibližně 40 členů ji podporuje různými způsoby: organizují konference, zastupují ji v českých médiích a také organizují celou řadu projektů - na bázi spolupráce s vysokými školami, seniorskými, amatérskými fotografy a různými kulturními institucemi.


Jesse

Director Product Management Mobile

Onemocnění cukrovkou

“Můj spolubydlící na vysoké škole bojoval po celý svůj život s těžkou formou cukrovky. Mnoho jsem se tehdy o diabetu naučil a od té doby jsem mu pomáhal s fundraisingem a všemožnou osvětou. Dnes Kevin pracuje pro JDRF a já stále podporuji jeho aktivity a toto téma všemi možnými prostředky. Proto jsem byl rád, že jsem mohl propojit tuto organizaci s NF Avast a pokračovat tak v naší tradici spolupráce.”


Po více než 40 let se americká organizace JDRF profiluje jako globální leader ve snaze vyřešit onemocnění diabetem typu 1, a to skrze podporu výzkumu a advokacii. Vždy se snažili formulovat svou cestu jako návrat k normální fyziologii. Dnes si ale uvědomují, že i když je vymýcení cukrovky jejich dlouhodobým cílem, tak stejně tak důležitá je i cesta, která k němu vede. Proto pomáhají pacientům s touto diagnózou žít zdravěji, jednodušeji a bezpečněji, než ke svému cíli společně dorazí.

Výsledky programu

Níže si vyberte ročník, jehož výsledky si chcete stáhnout

Chcete se dozvědět více o dalších programech?

Spolu
až do konce

Věříme, že člověk na konci života má mít možnost rozhodnout, jak s ním bude nakládáno. Systémovými změnami měníme přístup společnosti k umírání jako takovému.

CHCI VĚDĚT VÍC

Spolu
do života

Usilujeme o to, aby rodina, do které se narodí dítě se zdravotním znevýhodněním, mohla co nejdříve žít běžný rodinný život a získat přístup ke všem potřebným informacím.

CHCI VĚDĚT VÍC

Spolu
s důvěrou

Firma Avast Software vznikla před více než 25 lety a za mnoho vděčí své rodné zemi - České republice.

CHCI VĚDĚT VÍC