ico-avastproduct ico-downloaddoc ico-employee-over ico-employee ico-end-over ico-end ico-faqs ico-life-over ico-life ico-opencall-employees ico-opencall-end ico-opencall-life ico-opencall-trust ico-opencall ico-pastresults ico-reports ico-trust-over ico-trust arrows-down1 arrows-down2 arrows-up1 arrows-up2 icon_hospital icon_participants

Spolu s důvěrou

Česká republika je již téměř 30 let domovem společnosti Avast a stále tu má svá hlavní sídla v Praze a v Brně. Nezapomínáme, kde jsme doma, uvědomujeme si, že naší zemi za mnoho vděčíme.

O co nám jde?

Prostřednictvím různých organizací chceme pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba. Dlouhodobě podporujeme provozní náklady několika neziskových organizací, jejichž činnosti plně důvěřujeme a jsme v úzkém kontaktu s výsledky jejich práce.Jaká je naše cesta?


Hlavním důvodem založení nadačního fondu byla systematizace mnohaletých filantropických aktivit rodin zakladatelů společnosti Avast. Správní rada fondu je zastoupena manželkami zakladatelů Jarmilou Baudišovou a Miladou Kučerovou. Obě, spolu se třetí členkou správní rady Libuší Tomolovou, pomáhají organizacím, projektům a nápadům, které je zaujmou a jsou blízká jejich srdcím.

Příklady projektů


Ragbyový svaz vozíčkářů

Wheelchair rugby (nebo také Murderball či Quadrugby) je tvrdá hra pro 2 týmy, každý o čtyřech hráčích, kde všichni hráči musí být na vozících. Cílem každého týmu je, aby jeho hráč skóroval tak, že se dotkne nebo přejede brankovou čáru s míčem pod kontrolou. Míč může být házen, odbíjen, kutálen, driblován či nesen jakýmkoli směrem tak, aby to vyhovovalo pravidlům. V České republice byl v lednu 1993 založen první klub, v současné době je v České republice pět týmů.

Společnost Duha

V rámci svých aktivit se Společnost DUHA snaží pozitivně ovlivňovat společenské prostředí a smýšlení veřejnosti, usiluje o ochranu práv lidí s mentálním znevýhodněním, poskytuje poradenství a vzdělává odbornou veřejnost. Umožňuje svým klientům bydlet v běžných bytech, pečovat o vlastní domácnost. Dalším pilířem je možnost trávit den aktivně, učit se dovednostem potřebným pro každodenní život, najít si zaměstnání a využívat svůj volný čas podle svých zájmů.


Galerie Rudolfinum

V Galerii Rudolfinum se setkává současné umění s historickou neorenesanční architekturou budovy Rudolfina a nachází se přímo v historickém centru Prahy. Propojení moderního výtvarného umění s klasickou hudbou a dalšími uměleckými projevy skýtá možnost nevšedních kulturních zážitků. Výlučná orientace na výstavy (galerie nemá vlastní sbírky) a spolupráce v mezinárodním kontextu formuje Galerii Rudolfinum do podoby otevřeného komunikačního prostoru.


Konference Forum 2000

Nadace Forum 2000 naplňuje odkaz Václava Havla prostřednictvím podpory demokratických hodnot a respektu k lidským právům, rozvoje občanské společnosti a posilování náboženské, kulturní a etnické tolerance. Vůdčím světovým osobnostem, myslitelům a odvážným jednotlivcům ze všech oblastí života poskytuje prostor, kde mohou tato zásadní témata sdílet a otevřeně o nich diskutovat. Od roku 1997 přilákala řadu významných osobností, nositelů Nobelových cen, bývalé i aktivní politiky a další.

Výsledky programů

Níže si vyberte ročník, jehož výsledky si chcete stáhnout.

Chcete se dozvědět více o dalších programech?

Spolu
až do konce

Věříme, že člověk na konci života má mít možnost rozhodnout, jak s ním bude nakládáno. Systémovými změnami měníme přístup společnosti k umírání jako takovému.

CHCI VĚDĚT VÍC

Spolu
do života

Usilujeme o to, aby rodina, do které se narodí dítě se zdravotním znevýhodněním, mohla co nejdříve žít běžný rodinný život a získat přístup ke všem potřebným informacím.

CHCI VĚDĚT VÍC

Spolu
se zaměstnanci

Zaměstnanci firmy Avast, jejíž kanceláře se nacházejí po celém světě, mají možnost navrhnout k podpoře projekt, kterému věří.

CHCI VĚDĚT VÍC