ico-avastproduct ico-downloaddoc ico-employee-over ico-employee ico-end-over ico-end ico-faqs ico-life-over ico-life ico-opencall-employees ico-opencall-end ico-opencall-life ico-opencall-trust ico-opencall ico-pastresults ico-reports ico-trust-over ico-trust arrows-down1 arrows-down2 arrows-up1 arrows-up2 icon_hospital icon_participants

Avast Foundation Palliative Care Scholarship

Paliativní oblast potřebuje sebevědomé profesionály, kteří mají zkušenosti a dostatečné zázemí, aby mohli pomáhat rozvíjet paliativní dovednosti jiným, zároveň stále pracovat na sobě, a přispívat tak k inovacím a změně celého systému.

Pro koho je stipendium určeno?

Lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci a další profesionálové, kteří chtějí realizovat rozvojové projekty v oblasti paliativní péče v nemocnicích, hospicích, domovech pro seniory i dalších zařízení, ale i v rámci zdravotního systému jako celku.

Jaké aktivity v rámci stipendia podporujeme?

• Vzdělávací akce (semináře, přednášky, apod.)
• Kurzy sebeprezentace a marketingu paliativní péče (pro interní komunikaci uvnitř zdravotnických institucí)
• Studijní pobyty a stáže ve zdravotnických institucích v zahraničí

Odborným partnerem je Centrum Paliativní Péče

Partnerem pro oblast vzdělávání je Centrum Dohody

Další ročník stipendia bude vyhlášen v první polovině roku 2019.

Stipendisté prvního ročníku programu

Medicína a smrt

Devět večerů o hranicích medicíny. O tom, co může dnešní zdravotnictví nabídnout lidem se závažnou, život ohrožující nemocí. O hledání způsobů, jak podporovat rodiny pacientů a zlepšit systém, aby dokázal vedle pokroků v biomedicíně pamatovat na lidskou důstojnost. Devět setkání s lidmi, kteří se pustili do inovativních projektů a v celé České republice zlepšují péči o těžce nemocné.

Postupně vystoupí držitelé stipendia Avast Foundation Palliative Care Scholarship. Mezi stipendisty prvního ročníku jsou lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci a další profesionálové, kteří díky podpoře nadačního fondu realizují rozvojové projekty paliativní péče v nemocnicích, hospicích, domovech pro seniory i dalších zařízení ale i v rámci zdravotního systému jako takového. Akce moderuje Mgr. Marek Uhlíř, expert v oblasti péče o pacienty v závěru života a člen výboru České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP.

Odborným garantem programu je Centrum paliativní péče.

Večery jsou rozloženy až do konce roku 2019. Probíhají vždy ve všední dny od 17 do 20 hodin. Konkrétní místa a profily řečníků budou upřesňovány průběžně v přehledu akcí na našem Facebooku.