ico-avastproduct ico-downloaddoc ico-employee-over ico-employee ico-end-over ico-end ico-faqs ico-life-over ico-life ico-opencall-employees ico-opencall-end ico-opencall-life ico-opencall-trust ico-opencall ico-pastresults ico-reports ico-trust-over ico-trust arrows-down1 arrows-down2 arrows-up1 arrows-up2 icon_hospital icon_participants

PALIATIVNÍ PÉČE V NEMOCNICÍCH

V českých nemocnicích umírá ročně 65 tisíc lidí. V USA má 80% nemocnic vlastní paliativní program, u nás je to méně než 5%, většina lidí tak umírá v nemocnicích bez přístupu k paliativní péči. Proto jsme se rozhodli třetí ročník programu Spolu až do konce zacílit právě tam.

Zapojené nemocnice

V červnu 2016 bylo v otevřeném výběrovém řízení podpořeno 18 nemocnic z celé ČR, mezi které jsme rozdělili 28 milionů korun. Prostředky jsou určeny na rozvoj paliativních multidisciplinárních týmů, vzdělávání personálu a systémové ukotvení paliativní péče v nemocničním prostředí.

BRNO

Masarykův onkologický ústav

Hořovice

Nemocnice Hořovice

Jihlava

Nemocnice Jihlava

Jilemnice

Masarykova městská nemocnice v Jilemnici

Jindřichův Hradec

Nemocnice Jindřichův Hradec

KROMĚŘÍŽ

Nemocnice Milosrdných sester

Liberec

Krajská nemocnice Liberec

Nová Ves pod Pleší

Nemocnice Na Pleši

PRAHA

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Motol

Interní oddělení Strahov (VFN)

Klinika Na košíku

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT)

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice

Všeobecná fakultní nemocnice

Příbram

Oblastní nemocnice Příbram

VYSOKÉ MÝTO

Vysokomýtská nemocnice

Dosavadní výsledky programu (2017)

Vyberte nemocnici, jejíž program si chcete stáhnout.

Harmonogram akcí


září 2016

Představení podpořených projektů, seznámení a navázání kontaktů; identifikace diskuzních a vzdělávacích témat pro ostatní setkání

prosinec 2016

Přednáška/workshop na vybrané téma; vyhodnocení mezníků první fáze projektu

únor 2017

Bude spojen s konferencí o nemocniční paliativní péči; konference i setkání se uskuteční v Praze

květen 2017

Zhodnocení dosavadních výsledků jednotlivých projektů

září/říjen 2017

Přednáška/workshop na vybrané téma; vyhodnocení mezníků první fáze projektu

únor 2018 - závěrečná konference

Představení výsledků programu, včetně závěrečné zprávy obsahující metodické vyhodnocení zkušeností z podpořených nemocnic ve spolupráci s MZ ČR a odbornou komisí programu; představení dalších kroků pro implementaci paliativní péče do nemocničního prostředí v ČR

Vstup pro účastníky programu

(Virtuální) fórum pro nemocnice zapojené v programu, kde mohou sdílet své zkušenosti a pozvánky.

Vstoupit

Spolu
až do konce

Věříme, že člověk na konci života má mít možnost rozhodnout, jak s ním bude nakládáno. Systémovými změnami měníme přístup společnosti k umírání jako takovému.

CHCI VĚDĚT VÍC

Odborný garant

Centrum paliativní péče je nezisková organizace, jejímž cílem je systematické rozvíjení paliativní péče skrze výzkum, výuku a osvětovou činnost.

Odborný garant

Česká společnost paliativní medicíny při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.