ico-avastproduct ico-downloaddoc ico-employee-over ico-employee ico-end-over ico-end ico-faqs ico-life-over ico-life ico-opencall-employees ico-opencall-end ico-opencall-life ico-opencall-trust ico-opencall ico-pastresults ico-reports ico-trust-over ico-trust arrows-down1 arrows-down2 arrows-up1 arrows-up2 icon_hospital icon_participants

Letos již podruhé udělujeme Avast Foundation Awards – ocenění pro odborníky z různých oblastí, které jsou spojeny se zájmy Nadačního fondu Avast, za jejich odvahu i jasný, otevřený a udržitelný přístup k rozvoji jejich oboru.


Chtěli bychom z udělování této ceny učinit tradici. Naším cílem je podpořit samotné laureáty, aby nadále pokračovali ve své práci a přicházeli s dalšími inovacemi. Doufáme také, že inspirujeme ostatní, aby se aktivně zajímali a zapojovali do oblastí, které vnímáme jako důležité.

V loňském roce jsme Avast Foundation Awards udělili poprvé, a to dvěma významným osobnostem v oblasti paliativní péče v České republice - Petru Lokajovi a Ondřeji Slámovi.

Letošní ročník se soustředí na oblast vzdělávání.Proč letošní ročník věnujeme právě
významným osobnostem z oblasti vzdělávání?

„Dalším z velkých mezníků vývoje našeho nadačního fondu byl vznik nového programu Učíme se spolu, který jsme zaměřili na podporu vzdělávání. Kvalitní a moderní výuku považujeme za základ pro to, aby byly děti co nejlépe připraveny na svůj budoucí život v dnešním rychle se rozvíjejícím světě. Proto bude letos ocenění uděleno osobnostem přispívajícím k budování systému vzdělávání, který obstojí v 21. století.”

Jarmila Baudišová, předsedkyně správní rady

Laureáti

Laureáti, Karel Strachota a Ondřej Neumajer, byli vyhlášeni během slavnostního večera, který se odehrál za účasti jejich rodin, přátel a kolegů.Karel Strachota je ředitelem a zakladatelem programu Jeden svět na školách, který nabízí dokumentární filmy a metodické materiály pro pedagogy, aby na jejich základě mohli vyučovat moderní dějiny, žáky seznamovat s aktuálními tématy, podporovat jejich kritické myšlení, rozvíjet mediální gramotnost a vštěpovat jim demokratické hodnoty. V České republice se zatím do tohoto programu zapojily dvě třetiny základních a středních škol. Strachota také stál u zrodu projektu Příběhy bezpráví, který se zaměřuje na moderní československé dějiny.

Video

Mission


Ondřej Neumajer pracuje jako konzultant vzdělávání, lektor, didaktik a popularizátor účelného využívání informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě se zabývá problematikou zapojení digitálních technologií do vzdělávání a vzdělávacími inovacemi. Pokouší se propojovat svět škol, neziskových organizací, firem a státní sféru. Zaměřuje se také na vzdělávání pedagogů a skrze články, metodické materiály i školení jim chce technologie přiblížit a ukázat, jak dobře jim mohou posloužit při výuce. Je autorem několika publikací věnovaným těmto tématům. Jako celoživotní skaut podporuje především zdravý přístup a užitečné využití technologií.

Video

Mission

Tisková zpráva

Nadační fond Avast u příležitosti světového svátku dárcovství udělil ceny Avast Foundation Awards a Avast pro své zaměstnance spouští darovací výzvu. Více informací naleznete v tiskové zprávě.Stáhnout