ico-avastproduct ico-downloaddoc ico-employee-over ico-employee ico-end-over ico-end ico-faqs ico-life-over ico-life ico-opencall-employees ico-opencall-end ico-opencall-life ico-opencall-trust ico-opencall ico-pastresults ico-reports ico-trust-over ico-trust arrows-down1 arrows-down2 arrows-up1 arrows-up2 icon_hospital icon_participants

Spolu do života – zahájení nového programu
ANALÝZA SITUACE RANÉ PÉČE V ČR ZA ROK 2015

Nadační fond Avast se počátkem roku 2016 rozhodl pro vznik nového strategického programu Spolu do života podporujícího rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Při sběru informací o dané oblasti jsme narazilli na potřebu utřídění dat o problematice rané péče v ČR. Následné zadání a financování Analýzy situace rané péče v České republice za rok 2015 se tak stalo prvním vstupem fondu do této oblasti.


O analýze

Analýza vznikla v součinnosti s MPSV a zapojilo se do ní 40 poskytovatelů služby rané péče, 12 perinatologických center, 2 kraje a 7 obcí s rozšířenou působností.Analýza přináší ucelené informace o sociální službě raná péče za rok 2015 a mimo jiné mapuje:

- rozsah a dostupnost rané péče v Česku
- možnosti podpory rodinám dětí s různými druhy postižení nebo ohrožení
- síť služeb a poskytovatelů
- slabá místa v dostupnosti rané péče rodinám
-potřeby organizací poskytujících ranou péči

Analýza rané péče 2015 – Ke stažení

Nadační fond Avast data z analýzy využije při nastavování svých grantových programů a zároveň je volně poskytuje všem, kteří je při své práci mohou využít.


Verze pro monitor

stáhnout


Verze pro tisk

stáhnout