ico-avastproduct ico-downloaddoc ico-employee-over ico-employee ico-end-over ico-end ico-faqs ico-life-over ico-life ico-opencall-employees ico-opencall-end ico-opencall-life ico-opencall-trust ico-opencall ico-pastresults ico-reports ico-trust-over ico-trust arrows-down1 arrows-down2 arrows-up1 arrows-up2 icon_hospital icon_participants

Spolu s důvěrou

Česká republika je již téměř 30 let domovem společnosti Avast a stále tu má svá hlavní sídla v Praze a v Brně. Nezapomínáme, kde jsme doma, uvědomujeme si, že naší zemi za mnoho vděčíme.

O co nám jde?

Prostřednictvím různých organizací chceme pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba. Dlouhodobě podporujeme provozní náklady několika neziskových organizací, jejichž činnosti plně důvěřujeme a jsme v úzkém kontaktu s výsledky jejich práce. K tomu každoročně další projekty a nápady, které zaujmou správní radu v otevřené výzvě.



Jaká je naše cesta?


Hlavním důvodem založení nadačního fondu byla systematizace mnohaletých filantropických aktivit rodin zakladatelů společnosti Avast. Správní rada fondu je zastoupena manželkami zakladatelů Jarmilou Baudišovou a Miladou Kučerovou. Obě, spolu se s třetí členkou SR, právničkou společnosti Avast Libuší Tomolovou, pomáhají organizacím, projektům a nápadům, které je zaujmou a jsou blízká jejich srdcím. Mimo naše strategicky zaměřené programy tak tímto dáváme šanci každé české neziskové organizaci na prosazení svého nápadu a jeho podpoře. Každý rok v létě vyhlašujeme tradiční otevřené kolo programu, do kterého se může přihlásit jakýkoliv obecně prospěšný projekt. Díky flexibilitě tohoto programu tak můžeme rychle pomoci i například lidem postiženým náhlou katastrofou.

Příklady projektů


Ragbyový svaz vozíčkářů

Wheelchair rugby (nebo také Murderball či Quadrugby) je tvrdá hra pro 2 týmy, každý o čtyřech hráčích, kde všichni hráči musí být na vozících. Cílem každého týmu je, aby jeho hráč skóroval tak, že se dotkne nebo přejede brankovou čáru s míčem pod kontrolou. Míč může být házen, odbíjen, kutálen, driblován či nesen jakýmkoli směrem tak, aby to vyhovovalo pravidlům. V České republice byl v lednu 1993 založen první klub, v současné době je v České republice pět týmů.

Společnost Duha

V rámci svých aktivit se Společnost DUHA snaží pozitivně ovlivňovat společenské prostředí a smýšlení veřejnosti, usiluje o ochranu práv lidí s mentálním znevýhodněním, poskytuje poradenství a vzdělává odbornou veřejnost. Umožňuje svým klientům bydlet v běžných bytech, pečovat o vlastní domácnost. Dalším pilířem je možnost trávit den aktivně, učit se dovednostem potřebným pro každodenní život, najít si zaměstnání a využívat svůj volný čas podle svých zájmů.


Galerie Rudolfinum

V Galerii Rudolfinum se setkává současné umění s historickou neorenesanční architekturou budovy Rudolfina a nachází se přímo v historickém centru Prahy. Propojení moderního výtvarného umění s klasickou hudbou a dalšími uměleckými projevy skýtá možnost nevšedních kulturních zážitků. Výlučná orientace na výstavy (galerie nemá vlastní sbírky) a spolupráce v mezinárodním kontextu formuje Galerii Rudolfinum do podoby otevřeného komunikačního prostoru.


Konference Forum 2000

Nadace Forum 2000 naplňuje odkaz Václava Havla prostřednictvím podpory demokratických hodnot a respektu k lidským právům, rozvoje občanské společnosti a posilování náboženské, kulturní a etnické tolerance. Vůdčím světovým osobnostem, myslitelům a odvážným jednotlivcům ze všech oblastí života poskytuje prostor, kde mohou tato zásadní témata sdílet a otevřeně o nich diskutovat. Od roku 1997 přilákala řadu významných osobností, nositelů Nobelových cen, bývalé i aktivní politiky a další.


ČVUT

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Svým studentům nabízí 123 studijních programů a v rámci nich 464 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. My na univerzitě podporujeme mimo jiné nadané studenty, kteří mají chuť pracovat nad rámec běžných studijních povinností.


Lepší škola pro všechny

Člověk v tísni působí na více než polovině škol v ČR v oblastech, kde chybí dostatečná podpora státu a dalších institucí. Pomáhá vytvořit ze školy místo, které rozvíjí individuální schopnosti dětí a které učí děti orientovat se v současném světě. Bojují za to, aby generace dnešních dětí vzpomínaly na školu jako na příjemné místo plné poznání a respektu. A aby současná škola uměla z dětí vychovat aktivní, slušné a sebevědomé občany, kteří dokáží měnit naši společnost k lepšímu.

Otevřená výzva

Každý ročník programu má jiné zaměření a další otevřená výzva je plánována na leto roku 2017.

Další otevřená výzva je plánována na léto roku 2017

Výsledky programů

Níže si vyberte ročník, jehož výsledky si chcete stáhnout.

Chcete se dozvědět více o dalších programech?

Spolu
až do konce

Věříme, že člověk na konci života má mít možnost rozhodnout, jak s ním bude nakládáno. Systémovými změnami měníme přístup společnosti k umírání jako takovému.

CHCI VĚDĚT VÍC

Spolu
do života

Usilujeme o to, aby rodina, do které se narodí dítě se zdravotním znevýhodněním, mohla co nejdříve žít běžný rodinný život a získat přístup ke všem potřebným informacím.

CHCI VĚDĚT VÍC

Spolu
se zaměstnanci

Více než 1000 zaměstanců firmy Avast Software, jejíž kanceláře se nacházejí po celém světě, mají možnost navrhnout k podpoře projekt, kterému věří.

CHCI VĚDĚT VÍC