ico-avastproduct ico-downloaddoc ico-employee-over ico-employee ico-end-over ico-end ico-faqs ico-life-over ico-life ico-opencall-employees ico-opencall-end ico-opencall-life ico-opencall-trust ico-opencall ico-pastresults ico-reports ico-trust-over ico-trust arrows-down1 arrows-down2 arrows-up1 arrows-up2 icon_hospital icon_participants

Spolu do života

Chceme, aby rodina, do které se narodí dítě se zdravotním znevýhodněním, měla včas přístup ke všem potřebným informacím a službám a mohla co nejdříve žít běžný rodinný život.

O co nám jde?


Uprostřed programu Spolu do života stojí rodina s dítětem se zdravotním znevýhodněním a chceme ji vnímat ze všech stran. Rodinám, které se do této životní situace dostanou, často chybí základní informace, potřebné kontakty a služby. Mnohdy by stačilo vhodné nasměrování a vše by bylo o mnoho snazší a rychlejší. Cílem programu je podpořit aktivity nejrůznějších organizací, které rodinám pomáhají žít běžný rodinný život a svobodně o něm rozhodovat.

“Bylo těžké smířit se s tím, že miminko není takové, jaké si všichni přejeme, a oznámit příbuzným, že Zuzka se narodila s Downovým syndromem. V určitých směrech to nesli hůř než my. Museli jsme se naučit žít přítomností, radovat se z pokroků, které Zuzka dělala a neřešit budoucnost. Pro mě bylo velmi nepříjemné a hodně mi ubližovalo, slyšet od okolí „Vy to zvládnete, jste silní“, „Kdo jiný by to zvládl, než vy“. Lékaři v našem okolí byli ochotní nás kdykoliv vyslechnout a pokud to šlo, tak poradit jak dál. A nejednalo se vždy jen o zdravotní péči. Při každém setkání nám dávali najevo, že to co děláme, děláme dobře. A že to za to stojí. A v neposlední řadě to byla i asistentka z rané péče.”

Hana Plívová
Maminka Zuzky a členka hodnoticí komise

Jaká je naše cesta?


Chceme pochopit, co rodinám chybí, co je trápí a pomáhat tam, kde je to třeba. Obracíme se na odborníky, kteří rodinám v jejich nelehké situaci pomáhají a dozvídáme se, co je třeba změnit, zlepšit či podpořit. Zajímá nás, jak svoji situaci vnímají rodiny, a to jak ty, které již vědí, jak na to, tak ty, které se v ní teprve orientují.

Ze zkušeností rodin s dítětem se zdravotním znevýhodněním víme, že zásadní pomocí a obratem k běžnému rodinnému životu pro ně byla služba rané péče, která jim v bezpečí jejich domova ukázala, jak na to. Pilotní ročník jsme zaměřili na posílení kapacit rané péče a systémové změny s ní spojené. Neméně důležitým cílem první výzvy byla také péče o pečující a šíření informací o vzácných onemocněních. Celkem jsme podpořili 23 projektů.


Analýza situace rané péče

Podněty čerpáme také z Analýzy situace rané péče v České republice, která přináší ucelené informace o sociální službě raná péče za rok 2015.

Více o analýze

“Vyčerpání, pocity bezmoci nebo vynakládání obrovské energie na získání informací a služeb - včas a tam, kde žijí. Čím více se rodina snaží, aby dítě bylo milovanou a nedílnou součástí rodiny a obce, tím větší překážky musí překonávat. Pokud cítí, že to nezvládnou a chtějí dát dítě do ústavní péče nebo speciální školy mimo domov, je to naopak snadné. V ČR je prostě stále dostupnější podpora ústavní, než ta poskytovaná v místě, kde rodina žije. Jsem přesvědčená, že to má být naopak.”

Terezie Hradilková
Členka hodnoticí komise

Otevřená výzva

Uzávěrka pro příjem žádostí: 16. října 2017

STÁHNOUT VÝZVU

2. ročník programu
Leadership akademie pro ranou péči
a podpora rodičovských skupin

Potřeb v oblasti rodin s dětmi se zdravotním postižením je mnoho. Věříme, že v průběhu času obsáhneme mnoho z nich. Ve druhém ročníku programu Spolu do života se zaměřujeme na dvě témata. Nechceme skákat z místa na místo, a proto ani ve druhém ročníku neopouštíme poskytovatele rané péče a nabízíme jim možnost účasti v Leadership akademii pro ranou péči. Druhým tématem jsou svépomocné rodičovské skupiny, které chceme podpořit v jejich aktivitách a dát jejich hlasu co největší váhu.

Leadership akademie pro ranou péči
Cílem této části výzvy je sebevědomá služba raná péče, jejíž leadři vědí, co je potřeba udělat a umějí toho dosáhnout samostatně či společnými silami.

Kdo může žádat?
Vedoucí pracovník služby raná péče, ředitel, zástupce, budoucí ředitel, atd. Smluvní stranou bude kmenová organizace.

Podpora rodičovských skupin
Cílem této části výzvy je vyšší podíl spolurozhodování rodičů dětí s postižením o kvalitě života jejich dětí a o podobě služeb a podpor pro dítě, rodiče i celou rodinu. Chceme, aby hlas rodiče byl hlas zadavatele.

Kdo může žádat?
- Právnická osoba se svépomocnou rodičovskou skupinou
- Samostatně registrovaná rodičovská skupina

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE se bude konat ve čtvrtek 21. 9. 2017 od 13 do 16 hodin v Praze. Registrujte se prostřednictvím tohoto online formuláře. Místo semináře upřesníme přihlášeným účastníkům mailem.Těšíme se na vaše projekty!

Uzávěrka pro příjem žádostí: 16. října 2017

Registrujte se prostřednictvím tohoto online formuláře.

Výsledky programu

Níže si vyberte ročník, jehož výsledky si chcete stáhnout.

Chcete se dozvědět více o dalších programech?

Spolu
se zaměstnanci

Více než 1000 zaměstanců firmy Avast Software, jejíž kanceláře se nacházejí po celém světě, mají možnost navrhnout k podpoře projekt, kterému věří.

CHCI VĚDĚT VÍC

Spolu
až do konce

Věříme, že člověk na konci života má mít možnost rozhodnout, jak s ním bude nakládáno. Systémovými změnami měníme přístup společnosti k umírání jako takovému.

CHCI VĚDĚT VÍC

Spolu
s důvěrou

Firma Avast Software vznikla před více než 25 lety a za mnoho vděčí své rodné zemi - České republice. A tady také stále hledá projekty, které jsou jejímu srdci blízké.

CHCI VĚDĚT VÍC