ico-avastproduct ico-downloaddoc ico-employee-over ico-employee ico-end-over ico-end ico-faqs ico-life-over ico-life ico-opencall-employees ico-opencall-end ico-opencall-life ico-opencall-trust ico-opencall ico-pastresults ico-reports ico-trust-over ico-trust arrows-down1 arrows-down2 arrows-up1 arrows-up2 icon_hospital icon_participants

Spolu do života

Chceme, aby rodina, do které se narodí dítě se zdravotním znevýhodněním, měla včas přístup ke všem potřebným informacím a službám a mohla co nejdříve žít běžný rodinný život.

O co nám jde?


Uprostřed programu Spolu do života stojí rodina s dítětem se zdravotním znevýhodněním a chceme ji vnímat ze všech stran. Rodinám, které se do této životní situace dostanou, často chybí základní informace, potřebné kontakty a služby. Mnohdy by stačilo vhodné nasměrování a vše by bylo o mnoho snazší a rychlejší. Cílem programu je podpořit aktivity nejrůznějších organizací, které rodinám pomáhají žít běžný rodinný život a svobodně o něm rozhodovat.

“Bylo těžké smířit se s tím, že miminko není takové, jaké si všichni přejeme, a oznámit příbuzným, že Zuzka se narodila s Downovým syndromem. V určitých směrech to nesli hůř než my. Museli jsme se naučit žít přítomností, radovat se z pokroků, které Zuzka dělala a neřešit budoucnost. Pro mě bylo velmi nepříjemné a hodně mi ubližovalo, slyšet od okolí „Vy to zvládnete, jste silní“, „Kdo jiný by to zvládl, než vy“. Lékaři v našem okolí byli ochotní nás kdykoliv vyslechnout a pokud to šlo, tak poradit jak dál. A nejednalo se vždy jen o zdravotní péči. Při každém setkání nám dávali najevo, že to co děláme, děláme dobře. A že to za to stojí. A v neposlední řadě to byla i asistentka z rané péče.”

Hana Plívová
Maminka Zuzky a členka hodnoticí komise

Jaká je naše cesta?


Chceme pochopit, co rodinám chybí, co je trápí a pomáhat tam, kde je to třeba. Obracíme se na odborníky, kteří rodinám v jejich nelehké situaci pomáhají a dozvídáme se, co je třeba změnit, zlepšit či podpořit. Zajímá nás, jak svoji situaci vnímají rodiny, a to jak ty, které již vědí, jak na to, tak ty, které se v ní teprve orientují.

V pilotním ročníku se zaměřujeme na posílení rané péče a systémové změny s ní spojené. Ze zkušeností rodin s dítětem se zdravotním znevýhodněním víme, že zásadní pomocí a obratem k běžnému rodinnému životu pro ně byla služba rané péče, která jim v bezpečí jejich domova ukázala, jak na to. Neméně důležitým cílem je také péče o pečující a šíření informací o vzácných onemocněních.


Analýza situace rané péče

Podněty čerpáme také z Analýzy situace rané péče v České republice, která přináší ucelené informace o sociální službě raná péče za rok 2015.

Více o analýze

“Vyčerpání, pocity bezmoci nebo vynakládání obrovské energie na získání informací a služeb - včas a tam, kde žijí. Čím více se rodina snaží, aby dítě bylo milovanou a nedílnou součástí rodiny a obce, tím větší překážky musí překonávat. Pokud cítí, že to nezvládnou a chtějí dát dítě do ústavní péče nebo speciální školy mimo domov, je to naopak snadné. V ČR je prostě stále dostupnější podpora ústavní, než ta poskytovaná v místě, kde rodina žije. Jsem přesvědčená, že to má být naopak.”

Terezie Hradilková
Členka hodnoticí komise

Otevřená výzva

Každý ročník programu má jiné zaměření a další otevřená výzva je plánována na podzim roku 2017.

POSLEDNÍ UZÁVĚRKA 17.10.2016

Výsledky programu

Níže si vyberte ročník, jehož výsledky si chcete stáhnout.

Chcete se dozvědět více o dalších programech?

Spolu
se zaměstnanci

Více než 1000 zaměstanců firmy Avast Software, jejíž kanceláře se nacházejí po celém světě, mají možnost navrhnout k podpoře projekt, kterému věří.

CHCI VĚDĚT VÍC

Spolu
až do konce

Věříme, že člověk na konci života má mít možnost rozhodnout, jak s ním bude nakládáno. Systémovými změnami měníme přístup společnosti k umírání jako takovému.

CHCI VĚDĚT VÍC

Spolu
s důvěrou

Firma Avast Software vznikla před více než 25 lety a za mnoho vděčí své rodné zemi - České republice. A tady také stále hledá projekty, které jsou jejímu srdci blízké.

CHCI VĚDĚT VÍC