ico-avastproduct ico-downloaddoc ico-employee-over ico-employee ico-end-over ico-end ico-faqs ico-life-over ico-life ico-opencall-employees ico-opencall-end ico-opencall-life ico-opencall-trust ico-opencall ico-pastresults ico-reports ico-trust-over ico-trust arrows-down1 arrows-down2 arrows-up1 arrows-up2 icon_hospital icon_participants

3. ročník programu Spolu až do konce
PALIATIVNÍ PÉČE V NEMOCNICÍCH

V českých nemocnicích umírá ročně 65 tisíc lidí. V USA má 80 % nemocnic vlastní paliativní program, u nás je to méně než 5 %, většina lidí tak umírá v nemocnicích bez přístupu ke komplexní paliativní péči. Proto jsme se rozhodli třetí ročník programu Spolu až do konce zacílit právě tam.

Zapojené nemocnice

V červnu 2016 bylo v otevřeném výběrovém řízení podpořeno 18 nemocnic z celé ČR, mezi které jsme rozdělili 28 milionů korun. Prostředky jsou určeny na rozvoj paliativních multidisciplinárních týmů, vzdělávání personálu a systémové ukotvení paliativní péče v nemocničním prostředí.

Harmonogram akcí


září 2016

Představení podpořených projektů, seznámení a navázání kontaktů; identifikace diskuzních a vzdělávacích témat pro ostatní setkání

prosinec 2016

Přednáška/workshop na vybrané téma; vyhodnocení mezníků první fáze projektu

únor 2017

Bude spojen s konferencí o nemocniční paliativní péči; konference i setkání se uskuteční v Praze

květen 2017

Zhodnocení dosavadních výsledků jednotlivých projektů

září/říjen 2017

Přednáška/workshop na vybrané téma; vyhodnocení mezníků první fáze projektu

únor 2018 - závěrečná konference

Představení výsledků programu, včetně závěrečné zprávy obsahující metodické vyhodnocení zkušeností z podpořených nemocnic ve spolupráci s MZ ČR a odbornou komisí programu; představení dalších kroků pro implementaci paliativní péče do nemocničního prostředí v ČR

Vstup pro účastníky programu

(Virtuální) fórum pro nemocnice zapojené v programu, kde mohou sdílet své zkušenosti a pozvánky.

Vstoupit

Spolu
až do konce

Věříme, že člověk na konci života má mít možnost rozhodnout, jak s ním bude nakládáno. Systémovými změnami měníme přístup společnosti k umírání jako takovému.

CHCI VĚDĚT VÍC

Odborný garant

Centrum paliativní péče je nezisková organizace, jejímž cílem je systematické rozvíjení paliativní péče skrze výzkum, výuku a osvětovou činnost.

Odborný garant

Česká společnost paliativní medicíny při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.